Skip to main content

Τομείς Δραστηριοποίησης 

Συνοπτική Περιγραφή Έργων και Δραστηριοτήτων

Η εταιρεία καλύπτει ένα ευρυφασματικό και πολυποίκιλο πεδίο δραστηριοτήτων, οι οποίες καταδεικνύουν τη διευρυμένη επαγγελματική της επάρκεια κι εξειδίκευση. Από την παράθεση των έργων που έπεται, καθίσταται προφανής η ικανότητα ανάληψης κι επιτυχούς περαίωσης ενός πλέγματος εφαρμογών και μια πολυπραγμοσύνη που δεν αποτελεί μειονέκτημα, αλλά αντίθετα κατορθώνει να την εξυπηρετήσει με άνεση χάρη στην πανθομολογούμενη εμπειρία των στελεχών της.

Οι κυριότερες δραστηριότητες ανά τομέα αναλύονται επιγραμματικά ακολούθως:

Μελέτες Κτηματολογίου

 • Μελέτη Κτηματογράφησης στους Ο.Τ.Α. Ανατολής, Ιωαννιτών, Κάτσικα, Σταυρακίων του νομού Ιωαννίνων
 • Μελέτη Κτηματογράφησης στις κοινότητες Ν. Μαρμαρά και Συκέας του νομού Χαλκιδικής
 • Μελέτη Κτηματογράφησης κοινοτήτων Αγαθούπολης και Μακρύγιαλου του νομού Πιερίας

Εθνικό Κτηματολόγιο,
Συκέα Χαλκιδικής,
Οικοδομικός Συνεταιρισμός (ΑΟ-04)

Ελαιοπαραγωγοί και
Αμπελοπαραγωγοί ανά δημοτικό
διαμέρισμα (Χαλκιδική)

Εθνικό Κτηματολόγιο,
Αγαθούπολη - Πλατύγιαλος Πιερίας (ΒΟ-07)

Θεματικός Χάρτης και Όρια ΟΤΑ
(Εθνικό Κτηματολόγιο Ιωαννίνων)

Ιδιοκτησίες επί Ορθοφωτοχάρτη, περιοχή Παρθενιώτικα - Εθνικό Κτηματολόγιο Χαλκιδικής

Νέος Μαρμαράς Χαλκιδικής, Εθνικό Κτηματολόγιο (ΑΟ-04)

Παραλιακή Ζώνη, Εθνικό Κτηματολόγιο Χαλκιδικής

Κτηματολόγιο Οδού, Εθνική Αντιρρίου - Ιωαννίνων

 Κτηματολόγιο Οδού, Περιοχή Ελαιώνων και Πορτοκαλεώνων

Φωτογραμμετρία

 • LSO-3: Αεροφωτογράφηση και παραγωγή έγχρωμων ορθοφωτοχαρτών μεγάλης κλίμακα
 • Ανάλυση της δορυφορικής εικόνας Iconos για την προστατευόμενη περιοχή του δάσους Δαδιάς (τηλεπισκόπηση) {ανάδοχος: Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, WWF-Ελλάς)
 • Μέγαρο Βάτη της Εθνικής Τράπεζας, Πειραιάς (επίγεια φωτογραμμετρία)
 • Τοπογραφικές Εργασίες για το έργο “Ύδρευση Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη”
 • Δημιουργία φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων και σύνταξη ορθοφωτοχαρτών για την επαρχιακή οδό Καρδίτσας – Καρπενησίου

Επίγεια φωτογραμμετρία, Μέγαρο Βάτη, Πειραιάς

Λεπτομέρεια όψης

Λεπτομέρεια μπαλκονιού

Επίγειο Φωτογραμμετρικό

Μέγαρο Βάτη Εθνικής Τράπεζας, Πειραιάς (Επίγεια Φωτογραμμετρία)

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)

 • Κατάρτιση συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών στον Ελαιοκομικό Τομέα και στο Αμπελουργικό Μητρώο των νομών Έβρου, Ξάνθης κλπ
 • Κατάρτιση συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών στον Ελαιοκομικό Τομέα και στο Αμπελουργικό Μητρώο των νομών Καρδίτσας, Λάρισας κλπ
 • Ψηφιοποίηση των δηλούμενων αγροτεμαχίων του ΟΣΔΕ για τη δημιουργία συστήματος αναγνώρισης
 • Εφαρμογές, ψηφιακά υπόβαθρα και εκπαίδευση για το έργο “Ανάπτυξη Γ.Σ.Π για την υποστήριξη των υλοποιούμενων στην περιοχή έργων” του Δήμου Ναυπλίου
 • Εγκατάσταση συστήματος GIS συνεχώς τροφοδοτούμενου για την παρακολούθηση δεδομένων αναφορικά με υλοποιούμενες παρεμβάσεις στην περιοχή της Κορίνθου, με σκοπό την εν εξελίξει διαχείριση και αξιολόγησή τους και την ενημέρωση του κοινού (Αναπτυξιακή και Κατασκευαστική Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Κορινθίων)
 • Σχεδιασμός συστήματος διαχείρισης αρχείου των εποικιστικών εκτάσεων του Υπουργείου Γεωργίας στους νομούς Έβρου και Δράμας
 • Ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον Oracle Spatial για Δήμους και Κοινότητες

Ορθοφωτοχάρτης Ελαιοκομικού - Αμπελουργικού Μητρώου με δηλώσεις τεμαχίων και σημειωμένες τις θέσεις των ελαιοδέντρων

Αμπελουργικό - Ελαιοκομικό Μητρώο, σύγκριση ορθοφωτοχαρών (αριστερά από αεροφωτογραφία του Υπουργείου Γεωργίας και διξιά από δορυφορική εικόνα)

Ομοίως με 03) Αμπελουργικό - Ελαιοκομικό Μητρώο, Χαλκιδική (στη δεξιά εικόνα διακρίνονται τεμάχια, μορφή και τύπος καλλιέργειας)

Εικόνα από εφαρμογή σε Oracle για τον εντοπισμό και τις δηλώσεις ελαιοτεμαχίων και αμπελοτεμαχίων

ΑΜ-Ε.Μ. Μακεδονίας - Θράκης, Χάρτης κάλυψης ορθοφωτοχαρτών

Εφαρμογή σε Oracle για εντοπισμό αγροτεμαχίων δημοτικού διαμερίσματος Κορησού

Δήλωση Αμπελοτεμαχίου, Νάουσα

Ψηφιοποίηση δηλούμενων αγροτεμαχίων, Άρτα (πρόγραμμα LPIS)

Κτηματογραφήσεις - Πράξεις Εφαρμογής

 • Κτηματογραφική Μελέτη & Πράξη Εφαρμογής Δήμου Καμμένων Βούρλων
 • Αποτύπωση – Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου & Πολεοδομική μελέτη επέκτασης της πόλης της Άμφισσας
 • Πολεοδομική μελέτη αναβάθμισης των γειτονιών Κολιάτσου, Πατησίων, Γκράβας κλπ του 5ου δημοτικού διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων
 • Χωροταξική-Πολεοδομική μελέτη Δήμου Βύρωνα (τροποποίηση Γ.Π.Σ., αποτυπώσεις, επεκτάσεις, κυκλοφοριακή μελέτη)
 • Εκπόνηση μελετών για την ένταξη στο Σχέδιο Πόλης της περιοχής β΄ κατοικίας στην Ανάβυσσο Αττικής
 • Πολεοδομική Μελέτη Καρελλά μετά Πράξεως Εφαρμογής {Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, Δήμος Κρωπίας}
 • Κτηματογράφηση / Πολεοδόμηση της περιοχής Άβαντος Αλεξανδρούπολης
 • Ενημέρωση κτηματολογικών διαγραμμάτων των περιοχών Μαϊστριανά και Φυτώριο Αλεξανδρούπολης

Καρέας, Κτηματολόγιο - Κτηματογράφηση

Πολεοδομική Μελέτη Αναβάθμισης Άνω Πατησίων

Πλήθος Κατοικιών ανά Οικοδομικό Τετράγωνο

5o δημοτικό διαμέρισμα

Ένταξη στο Σχέδιο Πόλης της περιοχής β' κατοικίας (Ανάβυσσος Αττικής)

Ανάβυσσος Αττικής, Πράξη Εφαρμογής

Πολεοδομική Οργάνωση (Πολεοδομική Μελέτη Καρελλά)

Πρόταση Ρυμοτομίας - Πράξη Εφαρμογής Καρελλά

Πολεοδομική Μελέτη, Δήμος Κρωπίας (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής)

Ρυμοτομικό Σχέδιο κατά τη Μελέτη Πολεοδόμησης Καμένων Βούρλων Φθιώτιδας

Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων

Υπηρεσίες Συμβούλου

 • Καθήκοντα Συμβούλου για την εκπόνηση τοπογραφικών, χαρτογραφικών και φωτογραμ-μετρικών μελετών της Εγνατίας Οδού {τμήμα 3.5.1/2} (κατάλ. Β, αρ. 09)
 • Τεχνικός Σύμβουλος της ΕΥΔΕ-ΟΑΠ για την έκδοση τεχνικού τεύχους για το διευρω-παϊκό δίκτυο στον ελληνικό χώρο (κατάλ. Α, αρ. 28)
 • Τεχνικός Σύμβουλος της Διεύθυνσης Οδικών Έργων (Δ1) για τη δημιουργία βάσης δεδομένων για το διευρωπαϊκό δίκτυο στον ελληνικό χώρο (κατάλ. Α, αρ. 29)
 • Εκούσιος Αναδασμός αγροκτήματος Άνω Κλεινών Φλώρινας (κατάλ. Β, αρ. 10)
 • Μελέτη Αναδασμού αγροκτήματος Μητρόπολης Καρδίτσας (ανάθεση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας)

"Σχεδιάζουμε ένα
βιώσιμο το μέλλον
"

Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε σε κάθε σας ερώτημα.

bc

Αλεξανδρουπόλεως 23, Αθήνα
115 27 Αθήνα
Τηλ: 2106455820
Email: mail(@)geografiki.gr
Αρ. ΓΕΜΗ:

Πολιτικές

 • Όροι χρήσης
 • Απόρρητο

Χρήσιμα

bc bc
bc

© WebSite and Digital Marketing by EarthOnWire.