Υπηρεσίες Συμβούλου

  • Καθήκοντα Συμβούλου για την εκπόνηση τοπογραφικών, χαρτογραφικών και φωτογραμ-μετρικών μελετών της Εγνατίας Οδού {τμήμα 3.5.1/2} (κατάλ. Β, αρ. 09)
  • Τεχνικός Σύμβουλος της ΕΥΔΕ-ΟΑΠ για την έκδοση τεχνικού τεύχους για το διευρω-παϊκό δίκτυο στον ελληνικό χώρο (κατάλ. Α, αρ. 28)
  • Τεχνικός Σύμβουλος της Διεύθυνσης Οδικών Έργων (Δ1) για τη δημιουργία βάσης δεδομένων για το διευρωπαϊκό δίκτυο στον ελληνικό χώρο (κατάλ. Α, αρ. 29)
  • Εκούσιος Αναδασμός αγροκτήματος Άνω Κλεινών Φλώρινας (κατάλ. Β, αρ. 10)
  • Μελέτη Αναδασμού αγροκτήματος Μητρόπολης Καρδίτσας (ανάθεση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας)