Εξοπλισμός

Η εταιρεία “Γεωγραφική Α.Ε.” διαθέτει υπερσύγχρονο και πλήρη εξοπλισμό που διασφαλίζει την ποιοτική στάθμη των παραδοτέων της και – σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία κι εμπειρία του προσωπικού της – εγγυάται με τρόπο αναντίρρητο το πλέον βέλτιστο και αξιόπιστο αποτέλεσμα.
Ο εξοπλισμός της εταιρείας περιλαμβάνει hardware υψηλών αποδόσεων, τις τελευταίες εκδόσεις εξειδικευμένου software, καθώς και εξοπλισμό για εργασίες υπαίθρου. Εν συντομία, διαθέτουμε τα εξής:

 • Hardware
  • Server
  • Plotters
  • Εκτυπωτές Α0, Α3, Α4
  • Ψηφιοποιητές
  • Σαρωτές Α0, Α3, Α4
  • Φορητούς Υπολογιστές
  • Σταθμούς Εργασίας (PC)
  • Συστήματα Αδιάλειπτης Παροχής Ρεύματος (UPS)
  • Πολυμηχανήματα
  • Router
 • Software
  • Λογισμικά Φωτογραμματρίας
  • Προγράμματα GIS
  • Τοπογραφικά Προγράμματα
  • Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων
  • Σχεδιαστικά Προγράμματα
 • Εξοπλισμός Υπαίθρου
  • Γεωδαιτικοί Σταθμοί (Total Stations)
  • Δορυφορικοί Γεωδαιτικοί Σταθμοί Δύο Συχνοτήτων (GPS)
  • Χωροβάτες
  • Άλλος εξοπλισμός.