Πλατφόρμα MicroStation και Προϊόντα

Το MicroStation χρησιμοποιείται από αρχιτέκτονες και μηχανικούς που έχουν ως κοινό σκοπό την δημιουργία καλύτερων μελετών. Διαθέτοντας μια ενσωματωμένη γκάμα ευκολόχρηστων και προσαρμόσιμων δυνατοτήτων, το MicroStation βοηθά τις ομάδες μελέτες να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν, μοντελοποιούν, επεξεργάζονται, τεκμηριώνουν και αποτυπώνουν μελέτες κάθε μορφής και μεγέθους.

Δείτε τα ακόλουθα προϊόντα της Bentley:

H «καινοτομία του MicroStation», χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μιας εκτεταμένης σειράς εφαρμογών λογισμικού. Η παρακάτω λίστα αφορά σ’ αυτές που περιλαμβάνονται στη σειρά προϊόντων «MicroStation»