Θέσεις Εργασίας


Ζητείται Product Manager

Ο Τομέας Επιλογής Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας αναζητά διαρκώς ό,τι καλύτερο υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά εργασίας για να καλύψει τις αντίστοιχες θέσεις προσωπικού, καθώς και πάγιες ή έκτακτες ανάγκες.
Ακολούθως παρατίθεται η φόρμα υποβολής βιογραφικού (πρότυπο Ευρωπαϊκής Ένωσης), την οποία μπορείτε να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε με e-mail στο mail@geografiki.gr ή με fax στο 210 6441372.

εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το “Βιογραφικό Σημείωμα (πρότυπο ΕΕ)” 

σε μορφή Word

σε μορφή PDF

Θα είναι χαρά μας να επικοινωνήσετε μαζί μας.